වනයක අසිරිය…

සුන්දර වූ ජල නදී
ගල්පරවල හැපි හැපී
පෙණ පිඬු හඬ නගමිනී
ගලයි මෙදෙස බලමිනී

වනතුරු ලිය නැල වෙන්නනේ
කුරුළු රෑන් නද දෙතිනේ
ඉමිහිරි සුවඳක් විහිදා
මල් කුමරියෝ හිනහෙන්නේ

හිරු කුමරුන් පිබිදිලා
සිනා මුවක් පෙන්වාලා
වනතුරු ලිය සනහලා
වළාකුළෙන් හැංගිලා

ගුමු ගුමු හඬ පැතිරෙන්නේ
වන බඹරුන් ඉගිලෙන්නේ
මෙවන් අසිරියක් බලන්න
දහස් වරක් මට සිතේ…..

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. nilupa
    Dec 16, 2009 @ 08:33:57

    ගොඩක් ලස්සන කවි පෙළක්

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: